Pôvodným povolaním je elektroinžinier, zaoberal sa mikrovlnnými obvodmi a informatikou. Od polovice osemdesiatych rokov začal vedomé hľadanie podstaty života. Zúčastnil sa na viacerých kurzoch a seminároch s tematikami ako sú numerológia, nová homeopatia, psychotronika, rôzne masážne techniky, Feng-Shui, transpersonálna psychológia.
Po úspešnom ukončení štúdia alternatívnej medicíny v Budapešti, ktoré absolvoval v rokoch 1993–1996, založil holistické centrum zdravia BIOCENTRUM - NINURTA vo Zvolene.
Od roku 1998 spontánne začal spievať Tibetsko - Šamanské mantry, ktoré originálne zakomponoval do svojich terapií.
Je medzinárodným trénerom VIVIATION. Vedie prednášky na témy: Irisdiagnostika, Radiestézia, Dýchaním k zdraviu a zmene osudu. Vyučuje v Škole vedomého rodičovstva v Prahe a Českej škole Feng Shui. Má dlhodobé osobné skúsenosti s detoxikačnými-očistnými kúrami, dietami, urinoterapiou a pránizmom.

 

Po niekoľkých rokoch činnosti som zistil, že regenerácia alebo procesy nastolenia rovnováhy u klientov do plnej miery nenastali, i keď u nich boli vyriešené vnútorné príčiny (bloky v podvedomí, nespracované traumy z minulosti...) a chyby v životospráve (dýchanie, pohyb, strava...). Po tomto zistení som začal viac sledovať biopriestor, kde človek spáva, pracuje atď. Našiel som silné vonkajšie vplyvy, ktoré pôsobili ako prekážka v regenerácií. Naučil som sa vyčítať z aury odtlačky týchto rôznych škodlivých žiarení. Po ich odstránení sa výsledky výrazne zlepšili a v mnohých prípadoch nastali zázračné vyliečenia.

Pri svojej práci používam rôznu meraciu techniku: Geo – magnetometer, VF a NF detektory elektrosmogu, ktoré merajú objektívne hodnoty veličín. Napriek vplyvu uvedených žiarení na život a zdravie ľudí nie sú oficiálne stanovené ich maximálne prípustné hodnoty v biopriestore a preto výsledky práce mnohých bádateľov má len informačnú hodnotu. Nemenej dôležité sú aj vplyvy žiarení, ktoré nie sú merateľné žiadnymi prístrojmi, teda vedecky „neexistujúce.“

Informácie na tejto webstránke sú pre mnohých ľudí neznáme alebo neakceptovateľné, ale verím, že sú viac než užitočné a prinesú impulz na vylepšenie fyzického a psychického zdravia.

Karol Gúgyela, vedúci biocentra